PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Oddział Łódź-Miasto
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź